Beden – Vücut Kitle İndeksi (BKİ ya da VKİ): Vücut ağırlığının, “kilogram” cinsinden değerinin, boyun “metre cinsinden” boyunuzun değerinin “karesine” bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

Çıkan sonuçların değerlendirilmesi şu şekildedir:

• 18.5 ve altı Düşük Kilolu

• 18.5 - 24.9 Normal Kilolu

• 25-29.9 Fazla Kilolu

• 30-40 Obez

• 40 ve üstü Aşırı Obez (Morbid Obez)