DİYABETİK NÖROPATİ (SİNİR ETKİLENİMİ)

Yazımızda diyabet ve sinirlerin etkilenimi konusunda sizi bilgilendireceğiz. Sinirlerin diyabet hastalığı sebebiyle etkilenmesi “nöropati” olarak bilinmektedir. Vücudun birçok bölgesini tutabilir. Bacakları tutan çoklu sinir tutulumu, kanlanmanın bozulması ve enfeksiyon varlığı ayak kesilmelerinin en önemli sebeplerindendir. Tip 2 diyabetli hastalarda tanı konulduğu andan itibaren her yıl nöropati kontrolü yaptırması önerilmektedir.

Aşağı Seviyeli Çoklu Sinir Tutulumu:

En yaygın görülen ilerleyici tablodur.

Dengesiz yürüme, el ve ayak kaslarında güçsüzlük görülür.

Ağrı ve ısı duyuları da azalmıştır.

El ve ayaklarda aşağıdan yukarıya ’eldiven-çorap’ tarzı tutulum tipiktir.

Hafif temas ile aşırı duyarlılık, yüzeysel yanma, zonklayıcı ağrı, kemiklerde

hissedilen derin ağrı ve yırtıcı tarzda ağrılar, özellikle geceleri oldukça sıkıntılı ve

huzursuz edici bir hal alır.

Ayak ülserleri, infeksiyonlar ve nöro-osteo-artropati gelişebilir. Uygun ayak bakımı ile risk azaltılabilir.

Küçük Bir Alanda Sinir Tutulumu:

Aniden başlayan, genellikle birkaç hafta ya da birkaç ay içinde kendiliğinden gerileyebilen

özelliktedir. Eğer bu etkilenim türü kafa içinde olursa en çok göz siniri etkilenir. Tek taraflı gözde ağrı, çift görme ve gmz kapağı düşüklüğü ile karakterizedir. Bazen ayak ya da kollara yayılan ağrıların olduğu bölgesel sinir tutulumları da olabilir.

Otonom Sinir Etkilenimi:

Bazen hastalar şekerlerinin düştüğünün farkına varamayabilecekleri bir etkilenim olabilir. İstirahatte kalp atımlarının artması, tansiyon düşüklüğü, cinsel yönden başarısızlık, idrar yapma veya idrar torbasıyla ilgili problemler vb durumların varlığı mutlaka araştırılmalıdır.

Tüm bu sinir etkilenimlerinin tedavisi mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. Nöroloji, endokrinoloji

veya dahiliye uzmanı ile diyabet hastalığı ve sinir etkilenimleri üzerine görüşmek gerekir. Bu belirtilerin erken tanınması ve tedavi edilmesi hastanın yaşam konforunu artırır.

Korunma:

İyi bir kan şekeri düzenlemesi yapılmalıdır. Sıkı kan şekeri takibinin Tip 2 şeker hastalığı olanlarda sinir etkilenimini kontrol altına aldığı ve ilerlemesini durdurduğu bilinmektedir.

Ayak bakımı ihmal edilmemelidir.

Tip 2 şeker hastalığının, sinirler ya da organlardaki olası tüm yan etkilerinden kurtulabilmek için ameliyat olmanız mümkündür. Bu ameliyat yöntemi “Tip 2 Şeker Hastalığı Ameliyatı (Metabolik Cerrahi)” olarak bilinmektedir. Ancak ameliyat olabilmeniz ve bu ameliyattan fayda görebilmeniz için vücudunuzda yeteri kadar insülin üretiliyor olması gerekmektedir. Vücudunuzda insülinin yeteri kadar üretilip üretilmediğini birkaç basit testle görebilmeniz mümkündür.

Hayat size sunulan bir armağandır, lütfen bu armağanı iyi değerlendirin.

Sağlıklı günler diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Sinan

Bu yazı hazırlanırken, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneğinin “Diyabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı Tedavi ve İzlem Kılavuzu 2019”dan faydalanılmıştır.     

Daha detaylı bilgi için : Prof. Dr. Hüseyin Sinan